Join us in CLIL research and practice!

Dear teachers, pupils and their parents!

We would like to present a new branch of our project.

Now you have an opportunity to learn more about CLIL.

CLIL stands for Content and Language Integrated Learning. It refers to teaching various subjects through a foreign language. This can be implemented by the English teacher using ‘real’ content or the subject teacher using English. Both methods result in the simultaneous learning of content and English.

In our school CLILprogramme for grade 5 pupils has been designed and successfully piloted.

 

By metodmateriali34vs

Cienījamie skolotāji, skolēni un vecāki!

 Rīgas 34.vidusskola prezentē jaunu projektu – „Metodisko atradumu krātuve”

Elektroniskās metodiskas krātuves mērķis:

            Ienest kvalitatīvas izmaiņas mācību procesā, izmantojot inovatīvas mācību tehnoloģijas.

Elektroniskās metodiskas krātuves uzdevumi:

  •         Nodrošināt elektronisku pieredzes un mācību materiālu apmaiņu skolotāju vidū;

  •         Dot iespēju skolas audzēkņiem un viņu vecākiem piedāvātos mācību materiālus izmantot mācību vielas atkārtošanai un  nostiprināšanai;

  •         Attīstīs vienotu skolas informācijas vidi;

  •         Stimulēt pedagogu radošo aktivitāti.

By metodmateriali34vs