Projekts: Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes plānošana un īstenošana kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos

Dabaszinību mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Valodu joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Matemātikas joma