Projekts “Skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu apraksti kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos”

Valodu joma

Matemātikas joma

Dabaszinātņu joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma