11.klase

 Angļu valoda

Refugees Leksika, prasmes, līmenis ADVANCED, skolotāja J. Larina

refugees.jpg

Refugees

Click to access refugee-vocabulary-sheet.pdf

Latviešu valoda

Lāčplēša tēla interpretācija (I. Strode)

Lacplesis

Aspazija (I. Strode)

Aspazija ii

Ekonomika

Nauda

nauda

Matemātika

Prizma – pamatjēdzieni

prizma

Taisnes un plaknes

12112

Steriometrijas pamatjēdzieni

nk

Regulāri daudzskaldņi M. Vasina

mmm

Paralelitāte un perpendikularitāte telpā M. Vasina

paral

Statistikas lielumi N. Kuzmičeva

11kl-stat

Franču valoda

Skolotāja J. Gorbunova

Discours Direct et Discours Rapporte

fr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s